SRI LANKA: Het project in Sri Lanka loopt goed dank zij de inzet van de aldaar wonende Jan Kuiper.Via het micro-credit worden vele vissers geholpen met het opstarten van hun bedrijf.Verder werden er de volgende zaken gerealiseerd:Er zijn 4 huisjes gebouwd voor mensen die geen huis of in een hutje woonden;Een huisje kreeg een betonnen vloer + oprit i.v.m. 2 invalide dochters;Er werd een gebruikte vissersboot aangekocht;Nieuwe netten werden gekocht;Voedselpakketten en medicijnen werden gekocht voor zeer arme vissersgezinnen. Ja de nood is en blijft groot en we hebben regelmatig contact met Kuiper. De mensen zijn zeer dankbaar.

SURINAME: Ook vanuit Suriname komen er regelmatig vragen om hulp. Men wil graag netten en een 15 pk buitenboordmotor.

FRANS-GUYANA: We hebben voor FG een grote hoeveelheid netten klaarstaan. I.v.m. met de huidige problemen staan ze nog steeds op Urk.

FILIPIJNEN: Dhr. A.H. gaat als vrijwilliger naar de Filipijnen om daar lokale vissers te helpen. Als alles weer een beetje normaal is gaat hij daar naar toe. Heeft gevraagd om hulp. We hebben hem toegezegd zorg te dragen voor het netwerk.

BURUNDI: Onze contactpersoon van Izere verblijft momenteel in Burundi. Ziet voorlopig geen kans terug te keren. Heeft ook het visserijproject gecontroleerd. Ook deze willen graag ondersteuning.

SOMALIE: De Stichting KARBO uit Zwolle heeft om ondersteuning gevraagd voor een visserijproject in Somalie. Project wordt oa ondersteund door de Wilde Ganzen. Hun toegezegd dat wij eventueel bereid zijn netwerk te leveren.

Afgelopen periode een grote hoeveel netwerk ontvangen. Onze dank daarvoor.

SURINAME: Er is nog steeds vraag naar een 15 pk buitenboordmotor. Hier hebben we nog niet aan kunnen voldoen. Ook staat het netwerk nog steeds bij HOLSU in Domburg opgeslagen. Wel diverse keren contact gehad met de projecten. Deze lopen goed en we hopen ze dit jaar te bezoeken,

BURUNDI: Dit project ondersteund met een geldelijke bijdrage. Ook de Burundidag in Lelystad bezocht. Contact gehad met diverse geledingen die actief zijn in dat land. De hulp blijft voorlopig nodig in dit zeer arme land.

SRI LANKA: Diverse keren contact gehad met Jan Kuipers aldaar. Het micro-krediet loopt zeer goed. Ongeveer 70 a 80 vissers worden hiermee geholpen. Ze betalen tijdig het geleende geld terug zodat er weer andere geholpen kunnen worden. Ook laten we drie stenen huisjes bouwen voor de armste vissersfamilies aldaar. Ze zijn reeds druk bezig. Ook hebben ze netwerk nodig maar dat is zeer moeilijk om dat te realiseren. We hebben genoeg netwerk liggen en proberen dit nu op een verantwoorde en betaalbare manier daar te krijgen. Maar de eerste info was niet erg positief. Een ieder wil er aan verdienen.

FILIPIJNEN: In samenwerking met Phil.Aid Fund hebben we een paar duizend euro gestort in het op te starten micro-krediet aldaar. Hopelijk gaat dat lukken. Eind december kregen we bericht dat “ons gebied “ was getroffen door de laatste tyfoon. De schade was zeer groot en de aanvoer van voedsel stokte zodat bv de rijst onbetaalbaar werd voor de plaatselijke vissersbevolking. De wegen waren onbegaanbaar en een groot gedeelte van de woningen waren uit elkaar gewaaid. Ook was er schade aan de boten. Hoe het met onze 7 boten is tot op heden niet bekend. Van een plaatselijke kerk ontvingen we €500 en van het Vissers sporttoernooi ontvingen we het mooie bedrag van €1500. Dit gestort om de eerste nood te leningen bij de ons bekende vissers.

NEPAL: Van dit project hebben we niets gehoord. Vanuit Wageningen is er actie ondernomen maar we hebben nog resultaat ontvangen.

NETWERK: Van een visser uit Harlingen een grote partij netwerk ontvangen. We zullen proberen om het komende jaar het netwerk te distribueren aan de diverse projecten.

Verder onze grote dank aan een ieder die ons ook afgelopen jaar weer hebben gesteund.

SURINAME: We hebben de visser nog niet kunnen helpen aan een buitenboordmotor. Hopelijk is er iemand in den lande die hierin kan voorzien. Er staat nog wel een grote hoeveel netwerk in ons depot bij HolSu in Domburg. Hopelijk kunnen we deze op korte termijn ter beschikking stellen aan de vissers.

SRI LANKA: Het huis in Kalpitiya is inmiddels afgebouwd en wordt bewoond door de vissersfamilie. (HUIS van URK). Ze zijn super dankbaar. Het microkrediet loopt voortreffelijk. Dit is vooral te danken aan onze man daar (Jan K). Ongeveer 75 vissers hebben hierdoor hulp gekregen. Ze lenen een bedrag en betalen dit weer terug. Inmiddels hebben we weer een bedrag gestort op de rekening aldaar zodat er nog meer vissers (gezinnen) geholpen kunnen worden.

NEPAL: Via AGRI TERRA contact onderhouden met het project aldaar. Via AT zijn er reeds een paar man naar toe geweest maar de resultaten kunnen beter. Eerst waren de netten niet goed. Vervolgens hebben ze andere netten gehad. De laatste persoon is door VvV geinformeerd hoe te handelen. Hopelijk lukt het hem. Maar de man is geen ervaren visser, dus we wachten af. Het zou mooi wezen als een ervaren binnenvisser de zaak ging bekijken.

FILIPIJNEN: Het project op de Filipijnen loopt goed. We willen daar ook een microkrediet opzetten. Dit moet nog worden opgezet. Het gaat om betrouwbare capabele mensen die e.e.a. kunnen besturen.

BURUNDI: Ook dit project draait goed. Ze hebben nu gevraagd om een nieuwe boot die ze aldaar willen gaan bouwen. De bakkerij draait weer op volle toeren. Het aggregaat welke door ons was opgestuurd is veilig aangekomen en draait op volle toeren zodat de stroomvoorziening weer optimaal is.

NETWERK:

Grote partij netwerk (gebruikt en nieuw) opgekocht. Zal ter zijner tijd worden verzonden naar eventuele projecten.

SRI LANKA:

Het microkrediet aldaar loopt naar wens. Er zijn momenteel ongeveer 55 vissers die er in participeren. Men voldoet steeds aan de afspraken en zijn zeer dankbaar voor de hulp. Er kwam een verzoek binnen van een vissersfamilie ( vader en een paar kinderen ). Moeder is overleden (suicide). Ze wonen onder erbarmelijke omstandigheden. Het dak is verrot en alles staat op instorten. We hebben geld overgemaakt. Voor het bouwen van een stenen huisje. E.e.a. wordt gecoordineerd door de aldaar woonachtige Jan Kuiper. Men leeft daar momenteel in grote spanning. Men weet niet wat de toekomst nog zal brengen.

BURUNDI:

Enige financiele ondersteuning gegeven voor het visserijproject aldaar.

SURINAME:

Vanuit het binnenland kwam een vraag of we een gebruikte 15 pk buitenboordmotor konden sturen.

SRI LANKA:

Het opgestarte microkrediet in Sri Lanka loopt voortreffelijk. Inmiddels zijn er een 8-tal vissers geholpen met een bijdrage. Het is de bedoeling dat ze het bedrag binnen 8 maanden terugstorten zodat er weer andere vissers geholpen kunnen worden. Het geld wordt vooral gebruikt voor het aanschaffen van nieuw netwerk. E.e.a. wordt gecoördineerd door de aldaar wonende Jan Kuiper. Het zou goed wezen dat het bedrag verhoogt gaat worden.

NEPAL:

In januari bezoek gehad vanuit Nepal. E.e.a. liep via Agriterra. Het gaat omtrent een visserijproject aan het RUPA LAKE bergmeer. Dit is een meer ter grote van ongeveer 100 ha. Er zit vrij veel vis maar men vangt vooral kleine vis. Er is veel vraag naar vis. Bij binnenkomst van de visbootjes staan de mensen al te wachten om de vis op te kopen. Ons inziens maakt men gebruik van verkeerd netwerk. Ze gebruiken netten met zeer kleine mazen zodat de grotere vissen na het “contact “ met het netwerk probleemloos kunnen wegzwemmen. Alleen de kleinere vissen raken verstrikt. We hebben ze andere netwerk meegegeven om te proberen. Het is de bedoeling dat men beide soorten netwerken kan uittesten om de mensen te overtuigen dat netten met wijdere mazen uiteindelijk efficiënter vissen. Men hun netwerk krijgen de kleine vissen geen kans groot te worden. Inmiddels hebben we bericht gekregen dat het netwerk ter plaatse is. We wachten in spanning af.

SURINAME:

Bezoek gehad van een 4-tal personen uit Apetina. Apetina is een indianendorp in het diepe binnenland van Suriname, bewoond door ongeveer 500 Wajanas. Enige jaren terug hebben we de mensen geholpen met oa een visserijproject. Ze waren hier op uitnodiging van een drietal grote musea (Leiden – Rotterdam – Amsterdam). In de musea liggen duizenden voorwerpen van de Wajanas. Men heeft vaak geen weet van wat het is. Deze mensen hebben geholpen om e.e.a. uit te leggen. Ook wilden ze graag een bezoek brengen aan Urk. Dit was voor hun een openbaring. Ze hadden nog nooit een vuurtoren etc gezien. Ze vonden de Urker vis overheerlijk. Hun rijkelijk voorzien van netwerk. Ook bij hun is het probleem dat ze vissen met “nauw “netwerk.


FILIPIJNEN:

Het door ons opgestuurde netwerk was ter plaatse gekomen. Men had inmiddels al aardig vis gevangen. Het door ons voorgestelde micro-krediet moet nog worden uitgewerkt.

SRI LANKA:

In samenwerking met de Stichting Kalpitiya een microproject voor de vissers aldaar opgestart. Hiervoor € 2000 overgemaakt. Hiermee worden 8 vissers geholpen welke het bedrag binnen 10 maanden moeten terugbetalen zodat er weer 8 vissers geholpen kunnen worden. Er wordt een paar % rente berekend. De vissers kopen er netwerk voor die ze zelf verder instellen. Er is veel belangstelling voor. E.e.a. wordt geregeld door Jan Kuiper die daar diverse projecten beheert.

HAITI:

Donatie ( € 2000 ) gestort op een project voor woningbouw in een zeer arme buurt. E.e.a. wordt uitgevoerd door WereldOuders. Voor dit bedrag kan een woning grotendeels worden gebouwd. Is vooral bedoeld voor de opvang van kinderen.

FILIPIJNEN:

Zijn bezig om voor ons visserijproject aldaar de mensen aan de onderkant te helpen. We willen dit doen door een microproject op te starten. We denken vooral aan de vrouwen met kinderen. Gaat in samenwerking met de PAF. E.e.a. moet nog worden uitgewerkt. Alles hangt af van uw steun.

SURINAME:

NETTEN:

Een grote partij netwerk ontvangen van de KLPD. Bestond uit prima staand netwerk en fuiken.

URK in Wintersferen: Tijdens de braderie o.a. bloembollen (amaryllisen) verkocht. Alles werd verkocht. Opbrengst is voor het project op de Filipijnen. Netto opbrengst ongeveer € 500. Onze grote dank daar voor.

GAMBIA:

Kwam een aanvraag binnen voor een boot voor een visser in Gambia (Ebotown – Serekunda) Boot moet ongeveer € 3000 kosten.

SURINAME:

De netten zijn in Suriname aangekomen.

FILIPIJNEN:

Inmiddels weer 5 dozen met netwerk gevuld welke over 2 weken zullen worden verzonden.

NEPAL:

Er is een aanvraag binnengekomen voor een project in Nepal. Schijnt een project te zijn bij een 100 ha groot binnenmeer. Er wordt o.a. op tilapia gevist. Gaat voornamelijk over netwerk. Contact personen uit Brussel etc. komen in januari langs om e.e.a uit te leggen en te bekijken wat we kunnen doen.

SURINAME:

Er is veel vraag naar netwerk in Suriname. Vervolgens een vijftal tubs en een houten kist gevuld met vooral 14 cm netten. Hier is veel vraag naar bij de kleine kustvissers, Het totaal gewicht van de 7.2 m3 bleek 2424 kg te zijn. Netten worden opgeslagen bij HolSu in Domburg van waaruit de distributie zal plaatsvinden. Firma Mulder verzorgde het transport naar Jos Steeman Alkmaar – Schiphol.

FILIPIJNEN :

De 5 grote dozen met netwerk zijn verzonden. Op de Filipijnen kampt men de laatste tijd met heel slecht weer met alle gevolgen van dien. Er kan niet veel worden gevist dus ook geen inkomsten.

BURUNDI :

Voor het visserijproject aldaar aangekocht een buitenboordmotor en een gebruikte DEUTZ 40 KVA aggregaat. De voornoemde apparaten zijn naar de container in Gouda gebracht voor spoedige verzending naar Burundi.

NETTEN :

Van het Ecologisch centrum Wageningen een zeer grote partij netwerk ontvangen. Netten zijn zeer goed bruikbaar. Ook een bb-motor overgenomen.’

GIFT :

Een grote gift ontvangen van een bedrijf op Urk. Onze dank daarvoor is zeer groot. De VCU en BAKKER Visserijartikelen schonken een partij regenpakken welke zullen worden opgestuurd naar de Filipijnen.

SURINAME :

Het probleem met het ijs is opgelost. In Batavia staan nu een paar tubs van ons welke wekelijks gevuld worden met ijs. Ze kunnen hier een week gebruik van maken en niet meer een paar dagen wat ze gewend waren. Er is veel vraag naar netwerk. Ook wil men graag fuiken welke ze in dieper water kunnen gebruiken.

FILIPIJNEN :

De grote boot is klaar. Is uiteindelijk 14 meter lang geworden. Is uitgerust met twee inside motoren en voorzien van GPS en een fishfinder. Het is de bedoeling dat men ongeveer 100 kilometer uit de kust op tonijn gaat vissen. Er is veel vraag naar netwerk. Inmiddels hebben we ongeveer 300 kg netwerk klaarstaan voor verzending. Ook de geschonken regenpakken worden dan meegestuurd.

HAITI :

Er zijn weer contacten met het project in Haiti (Carpentier). Maar e.e.a. loopt niet makkelijk. De netten staan nog steeds op Urk. Wordt steeds afgeraden om ze op te sturen.

BURUNDI :

Het visserijproject loopt nog niet naar wens. De afgelopen maanden mocht er voor een periode van 3 maanden niet worden gevist. Dus alles lag stil.

SPAKENBURG:

Zaterdag 1 september is de jaarlijkse visserijdag van Spakenburg. Vanaf 15.00 uur is er een orgelconcert in de Noorderkerk aldaar. Organist is Jos Maters. Toegang is gratis maar er is een collecte. Opbrengst is voor een project in Afrika en voor Vissers voor Vissers.

FILIPIJNEN:

Een van de bouwers en visser van de nieuwe boot is overleden. De 12 meter lange boot is grotendeels klaar. Door ons werd €4000 gestort om de boot af te bouwen. Men is nu bezig de 2 motoren in te bouwen. Hopelijk kan men op korte termijn gebruik maken van de boot.

BURUNDI:

Men is nog druk bezig om het kleine visbedrijf vorm te geven. Met de eenvoudige middelen gaat het langzaam. Door ons werd een 40 kva aggregaat aangekocht. Het apparaat had zeer weinig gedraaid en zag er in eerste instantie goed uit. Bij latere technische controle,s bleek de dieselmotor niet naar behoren te functioneren en werd de koop weer ongedaan gemaakt. Al met al erg jammer.

SURINAME:

In januari een 3-tal tubs met netwerk opgestuurd naar Suriname. Tubs werden ingevoerd en opgeslagen bij HOLSU in Domburg. Er stonden ook nog 3 tubs welke eerder waren verstuurd. In maart een bezoek gebracht aan Suriname. We verbleven in een vakantiehuis in Domburg. Alvorens was er contact opgenomen met de mensen van de diverse visserijprojecten. Economisch gaat het momenteel erg slecht. Er is veel armoede. De inflatie is groot en de lonen zijn voor de gewone man erg laag. Bij het openen van de tubs stond men in de rij om een netje te bemachtigen. De mensen die aan de rivier wonen wilden graag een netje om voor zichzelf een visje te vangen. We hebben veel mensen hiermee blij kunnen maken.

De Stichting Ondersteuning Ontwikkeling Klaaskreek kreeg een groot aantal netwerk bestaande uit gebruikt netwerk en nieuw herstel netwerk. Ook werd voor hun een nieuwe 15 pk kortstaart buitenboordmotor gekocht. Deze Stichting begeleid vooral jongeren in het binnenland vanaf Klaaskreek tot aan Donderskamp. Wordt geleid door oa Harry Ellioth. Richard Boldewijn van de PAS uit Boskamp/Batavia kreeg een netwerk + 2 lege tubs. Deze tubs zijn uitermate geschikt voor het opslaan van ijs. De PAS begeleid vele projecten in de provincie SIPALIWINI. Provincie wordt bewoond door Indianen en Boslandcreolen. Strekt zich uit over een groot gebied. Hij werd ook voorzien van fuiken. Deze zijn bestemd voor het indianendorp Corneliscondre. Bij laag water in de rivier ontstaan daar diverse zandbanken. De fuiken plaatst men dan tussen de zandbanken. Dit levert veel vis op.

Ook ging er netwerk naar Galibi. Hier vist men op de kust. Deze keer hadden we zwaarder netwerk (kabeljauw netten). Deze zijn ook aanzienlijk dieper dan de tongennetten. Mochten deze netten goed bruikbaar zijn dan zullen we meer opsturen. Dan zijn deze ook goed bruikbaar in Frans Guyana. Ook kwam men vanuit Apoera-Wasjabo. Deze kregen ook een flinke partij. Een gedeelte was bestemd voor de Trio indianen aldaar.

Een visser uit Saramacca kreeg enige fuiken voor het vissen in de swampen. Wij bezochten in het binnenland KWAKOEGRON en Com.CONDRE.Ook daar was men blij met het netwerk. Ze verwenden ons met eten en drinken. Aan het eind van de middag vond er een inlandse plechtigheid plaats en kregen we een PANGI omgeknoopt. Dat is een geruite doek die op een speciale manier wordt omgeknoopt onder het uitspreken van een spreuk.

We hadden ook een paar honderd brillen meegenomen die werden verdeeld onder de diverse projecten. Voor hun is een bril een kostbaar bezit.

WINTERMARKT: Tijdens de wintermarkt op vrijdag 24 november, in samenwerking met medewerkers van philaid.fund (www.philaidfund.com) o.a. amaryllis bloembollen verkocht. Leverde het mooie bedrag van ongeveer € 650 op. Opbrengst komt te goede aan het project op de Filipijnen.

FILIPIJNEN: Men is nog druk bezig met het afbouwen van de grotere twee motorige visboot. De leider van het project aldaar is vrij plotseling overleden. Het project zal wel voortgang gaan vinden. Inmiddels is er weer veel tegenslag. Het gebied werd weer geteisterd door zware stormen. Er is veel schade en ook zijn er mensen overleden aan de gevolgen van de orkaan. . Ja de Filipijnen worden ieder jaar getroffen door  zware orkanen maar het is allemaal extremer geworden de laatste jaren.

SURINAME: Daar is veel vraag naar netwerk. Het is de bedoeling dat we in januari een drie-tal tubs met netwerk gaan opsturen.

ETHIOPIE: Tijdens het bezoek bleek dat de vissers op de meren actief bezig zijn maar dat er nog veel moet gebeuren. Men vangt over het algemeen maar kleine vis  en er zijn te veel vissers. Ook het netwerk ( kleine mazen) baart zorgen.

BURUNDI: Men is nog druk bezig met het opzetten van het project (gebouw)  maar het gaat langzaam. Ze moeten de stenen zelf bakken etc. Er is een gebrek aan goede buitenboordmotoren. De visserij brengt te weinig op om er vaart achter te zetten. Ja het is een straatarm land met weinig structuur. Zeer veel werkeloosheid en geen uitkering. Stichting Izere doet erg haar best. Ze werken ook op medisch gebied maar alles draait om voldoende geld. We zullen proberen ook het nieuwe jaar steun te verlenen maar dat hangt volledig van u af.

ETHIOPIE: Een partij netwerk  + buitenboordmotor verzonden naar Ethiopië. T. de Boer is op 30.10 vertrokken naar onder anderen het TANA meer. Dat is een groot meer ongeveer 2 x het IJsselmeer.
 
CONGO: Een aanvraag gekregen voor het opzetten van een visserijproject op een eilandje (Idjwi) in het KIWUmeer. We hebben ze aangeboden dat ze netwerk kunnen krijgen maar zelf voor de verzending moeten zorgen. Het is erg moeilijk om ze via de normale weg ter plaatse te krijgen. We wachten af.
 
HAITI: E.e.a. loopt moeilijk. Men is nog steeds bezig om te regelen dat het klaarstaande netwerk  “veilig“ via de douane kan. Ook is er een vraag uit het zuidwesten van het land om goede zeekaarten. Daar schijnt erg veel vis te zwemmen maar de mogelijkheden om ze te vangen hebben ze minimaal. Er worden vrij veel vis en o.a. lobsters gevangen. Maar dat kan veel en veel beter. De producten worden daar ingevroren en verzonden naar de stad. Ze willen dit graag verbreden en vragen hulp. Ook is er grote vraag naar 15 pk BB motoren.
 
BURUNDI: Ze zijn nog druk bezig met het realiseren van een visbedrijfje. Mede  onze ondersteuning gaat dit naar wens. De vraag om BB motoren blijft. Op de landelijke  Burundidag op 28.10 hebben de Urker Vissersvrouwen € 1000 gedoneerd voor het project. De bakkerij in Bujumbura zit nog steeds te springen om een aggregaat.
 
SURINAME: De kleine vissers aldaar merken de gevolgen van de economische crisis erg goed. De opbrengsten zijn laag. Ook daar is vraag naar netwerk.
 
FILIPIJNEN: Ook op de Filipijnen rekenen ze nog op ondersteuning. De vissers zijn veel maar de vangsten zijn laag. Op vrijdag 28 .11 (Urk in Wintersferen) hopen we samen met PAF spullen – o.a. amarillesbollen te verkopen met de opbrengst voor de Filipijnen.

URKER VISSERSVROUWEN: Tijdens Vlaggetjesdag hielden de Urker Vissersvrouwen een actie voor de Stichting Vissers voor Vissers. Men verkocht gebakken vis en garnalen op de haven. Een aantal garnalenvissers had garnalen ter beschikking gesteld. Ook was er schol geschonken. Er werd veel vis verkocht. De actie leverde  Netto € 2000.--.  Een geweldig mooi bedrag , na een dag hard werken, dat deels ter beschikking zal worden gesteld aan de Filipijnen en Burundi.

NETWERK: een visser uit Giethoorn stelde zijn netwerk ter beschikking van Vissers voor Vissers. Hij stopte met zijn bedrijf. Een Noordzee visser  welke stopte met zijn bedrijf stelde zijn netwerk ook ter beschikking van Vissers voor Vissers. Het ging om een grote partij gebruikt en nieuw netwerk zgn. kabeljauwnetten (15 cm).

KONGO: Werden benaderd door een afgevaardigde van de Stichting DIBA. Deze Stichting houdt zich bezig in de Dem. Rep. Kongo. Is vooral actief in de provincie Kasai Occidental. Dat is een arm gebied in het diepe binnenland.  Ook is men bezig in Kinshasa. Men heeft diverse projecten en wil zich nu ook richten op de visserij.  Er stroomt een rivier en er wordt gevist. Hem een partij netwerk ter beschikking gesteld. Ook heeft hij een grote partij brillen van ons ontvangen. Gekregen van een plaatselijke Stichting. Ook deze waren zeer welkom. Ze zullen zelf zorgdragen voor de distributie.

GAMBIA: Werden benaderd door een plaatselijke Stichting welke actief is op het gebied van de visserij in Gambia. Een grote hoeveelheid netwerk ter beschikking gesteld.

SURINAME: Vanuit Suriname benaderd om netwerk en verdere ondersteuning. Het is daar momenteel economisch nog zeer slecht. Gelukkig hebben we nog twee tubs met netwerk bij HOLSU Domburg staan. Van daaruit kunnen er weer vissers worden geholpen.

FILIPIJNEN: Een bijdrage gestort voor het verder afbouwen van de nieuwe boot. Ook een paar duizend brillen gestuurd voor de bewoners van enkele eilanden.

SRI LANKA: Samen met  het "Vissers Gilde" onderdeel van de Stichting Geloof en Handel, in samenwerking met de ZOA wordt er gedacht aan een visserijproject in de het noorden van Sri Lanka.  E.e.a moet nog worden uitgewerkt.

BURUNDI: In Burundi is men druk bezig met het opzetten van een eigen gebouwtje voor de Vissers. Stenen worden gebakken door een machine vanuit NL. Door ons werd een fileertafel ter beschikking gesteld + een financieel bijdrage van € 5000.  Ook werd een aggregaat geschonken vanuit Monster. Ook vroeg men om een aggregaat voor de bakkerij In Bujumbura. Deze bakkerij is eigendom van de st Izere. Is geschonken door de bakkerij wereld in NL. De bakkerij loopt erg goed. Men denkt zelf aan uitbreiding.  Nu is de motor van het aggregaat stuk. De plaatselijke monteurs zijn niet in staat om de zaak te repareren.  Daar de stroom voorziening daar niet optimaal is wil men toch weer graag een eigen stroom voorziening als de stroom weer een uurtje uitvalt.  Wij willen ons houden bij de visserij.  Maar misschien zijn er lezers die de bakkers kunnen helpen aan een goed aggregaat. Ook vraagt men weer buitenboordmotoren en financieel ondersteuning voor het opzetten van  hun gebouw waarin men de vis kan verwerken en koelen.

HAITI: We hebben een grote kist met netwerk klaarstaan. Oa een grote strandzegen. Verder hebben we € 12.000 gereserveerd voor de noodhulp. We zitten te wachten op groen licht vanuit Haiti.

GAMBIA: Een partij netwerk ter beschikking gesteld voor de vissers aldaar. E.e.a. loopt via Urkers die daar actief zijn.

SRI LANKA: Diverse keren contact gehad met Jan Kuipers die daar bezig is met diverse projecten. Diverse adviezen uitgewisseld. Jan heeft genoeg plannen maar je loopt ook daar vaak tegen ambtelijke muren. Ook contacten gehad met een werkgroep in Spakenburg. Deze reizen binnenkort af naar Sri Lanka voor het opstarten van een visserijproject in samenwerking met ZOA. Deze zullen ook een bezoek brengen aan Jan Kuipers.

BURUNDI: De Stichting Izere vroeg om hulp voor het verder uitbreiden van het visserijproject. Men is bezig met het opzetten van een klein bedrijfje in RUMUNGO. Ze hebben grond aangekocht en zijn bezig met het bouwen van een gebouw. Hiervoor hebben we € 5000 geschonken. Ook hebben we een RVS-tafel met kunststoffen blad ter beschikking gesteld. Voor de stroomvoorziening is er een aggregaat gedoneerd. Is gedoneerd door een contact uit Monster. De firma Bakker visserijbenodigdheden doneerde viskleding. Nu maar hopen dat er vis gevangen gaat worden. Ze zitten ook nog te springen om buitenboordmotoren. Burundi is straat en straat arm. De Stichting Izere heeft in Bujumbura een bakkerij opgestart. Maar aangezien de stroomvoorziening het regelmatig laat afweten maakte men een groot gedeelte van de dag gebruik van een aggregaat. Deze is er mee gestopt en de plaatselijke monteurs weten geen oplossing. Men vroeg ons om een ander aggregaat. Wij willen ons hulp beperken tot de visserij maar als er iemand is die toevallig een aggregaat (geen camping aggregaat) ter beschikking wil stellen dan zullen wij er zorg voor dragen dat deze ter plaatse komt.

Vanuit SURINAME geen nieuws. Wel zijn er grote spanningen i.v.m. de economische malaise.

DECEMBER 2016

Een grote partij netwerk ontvangen van de NVWA (AID). Netwerk bestond deels uit fuiken en staand want. Een groot gedeelte kan naar Haiti worden gestuurd.

Deze maand stond vooral in het teken van Haiti. Diverse bladen schonken hieraan aandacht. Diverse keren contact gehad met Haiti.

Het visserijtoernooi op 30 december was een groot succes voor ons. Er werd € 5000 gestort op onze rekening.

BURUNDI: Er werden een drietal buitenboordmotoren toegezegd welke verzonden zullen worden met de container in Gouda.

SRI LANKA: Onze man in Sri Lanka vroeg hulp. Hij wilde graag een slikslee. Deze werden vroeger gebruikt op de wadden. Men ging hiermee vissen. Waar hij woont is een groot gebied wat vaak droog valt.. Hij zag het wel zitten om met een slikslee te gaan vissen maar wilde graag een foto of tekening van een slee. Uiteindelijk via het museum in Dokkum werden onze foto,s toegestuurd welke door ons werden doorgestuurd. Jan in Sri Lanka was er erg blij mee. Hopelijk slaagt zijn prikslee project.

JANUARI 2017

Van een visser uit Workum een prachtige partij netwerk ontvangen. De man stopte met zijn bedrijf en schonk al z,n netwerk aan Stichting Vissers voor Vissers. Het netwerk zag er prima uit een hoefde geen behandeling meer. Nog heel veel dank hiervoor.

HAITI: Er staat ongeveer 700 kg netwerk klaar voor verzending. E.e.a. zal worden geregeld vanuit Haiti. Er wordt nog geen geld verzonden. Ze moeten eerst gaan bouwen en dan zullen de rekeningen door onze man daar worden voldaan. Dit om misbruik te voorkomen.

HAITI:  Diverse publicaties gedaan omtrent de noodhulp waarop gelukkig respons kwam. Het bestuur van het Urker Visserij Sporttoernooi ( as 30 december ) deelde mede dat de opbrengst ten goede komt aan Vissers voor Vissers      (Haïti/Filipijnen).  Er is reeds diverse keren contact geweest met een aldaar wonende Nederlandse zakenman. Alles hangt verder af van de opbrengst. Maar we hebben goede hoop.

EQUADOR:  Er is bericht ontvangen vanuit Equador. Het netwerk was ontvangen en ze waren er zeer blij mee. Vooral de simmen ( boven- en onderlijnen} waren erg belangrijk. Nu gebruiken ze meestal touw met aan de bovenkant petflessen en aan de onderkant steentjes. De door ons gestuurde lijnen zijn daar haast niet verkrijgbaar en zeer duur.  Vanuit Urk wordt het project voortgezet.

FILIPIJNEN:  Men is druk bezig om de nieuwe boot klaar te maken. Een geleverde onderkant van de boot is teruggestuurd daar er een scheur in zat. Het zal wel even duren voor er een andere is geleverd. Wij hebben 4 koelboxen opgestuurd. Twee boxen waren gevuld met brillen en een  box zat vol visserijartikelen (Netwerk – touw etc). Boxen zijn bestemd voor de nieuwe boot. Ook is er professioneel  gereedschap aangekocht voor het maken van de boot. Dit gaat mee in de 4de box.  Verder is er contact geweest met de Agrarische Hogeschool Dronten. We zullen zorgdragen dat er contact wordt gelegd met de Agrarische Universiteit in GUINAN - Eastern Samar.

Op vrijdag 26 november samen met Phil Aid Fund op de Wintermarkt gestaan op Urk. Dit leverde € 500. Hiervoor zullen medicijnen (paracetemol) worden aangekocht.

BURUNDI:    De Stichting IZERE vraagt hulp bij het realiseren van een klein vis verwerkings bedrijf. Het gebouw zal ongeveer € 15.000 moeten kosten. Wij hebben toegezegd te willen zorgen voor een roestvrij stalen tafel. Twee vrieskisten hadden we reeds opgestuurd. Ook is er behoefte aan een aggregaat daar de stroomvoorziening regelmatig uitvalt. Vanuit Monster reeds een aggregaat aangeboden gekregen. Het apparaat weegt 500 kg en moet vervoerd worden naar Gouda. Moet nog worden geregeld.

Ook hebben we besloten een nieuwe 15 pk Yamaha buitenboordmotor te leveren daar er geen reactie kwam op onze oproep om een goede buitenboordmotor. Motor zal in Burundi worden aangekocht.;  Maar een 2e hands buitenboordmotor kunnen ze nog steeds goed gebruiken.

SURINAME:  Nieuwsbrief ontvangen van het indiaans kindertehuis EFRAN. Ook zij ondervinden moeilijkheden door de grote economische recessie van het land. Maar het gaat. Visbedrijf HOLSU uit Domburg schenkt regelmatig een partij vis. Dit is een aangename toegift voor de maaltijden. Ook maakt men viscroquetten van de geleverde vis. Verder zijn er donaties in diverse vormen. Via e-mail adres:  marciapanka@hotmail.com kan men contact krijgen met het kindertehuis. Eventuele giften zijn mogelijk via Bankaccounts  SPSB  312.080.341.

WERELDWIJD: Stichting Wereldwijd uit Eckelrade vroeg om netwerk voor een terugkerende asielzoeker. We hebben drie verhuisdozen met netwerk opgestuurd zodat de terugkerende asielzoeker een bron van inkomsten heeft.

Mocht u een van onze projecten met een GIFT willen steunen dan kunt u dat doen op ons banknummer  NL61SNSBO913914339 met vermelding van het project.

 

Stichting Vissers voor Vissers heeft van twee kanten een dringende oproep gekregen om vissers in Haïti welke getroffen zijn door de orkaan Matthew een helpende hand toe te reiken. Haïti is een straatarm land.  Ja ze hadden al niet veel maar zijn  nu nagenoeg alles kwijt.  (huizen – inboedel – boten – netwerk en dus  inkomsten]  Hulp van de landelijke overheid is niet te verwachten. Het gaat om “kleine “ vissers. De meeste van deze vissers vissen met een klein houten bootje { vaak niet meer dan een uitgeholde boomstam} en bewegen zich voort door te peddelen - dus spierkracht. Ze verdienden hiermee een boterham.  Ze gaan ’s-Nachts omstreeks 02.00 uur het water op en keren omstreeks 09.00 uur weer huiswaarts.  Gezien de grote van de bootjes kunnen ze niet ver de zee op.  Koeling is er niet. Een gedeelte van de gevangen vis wordt gedroogd of gezouten. De vrouw des huizes is verantwoordelijk voor de verkoop van de vis. Dit gebeurt dan op de lokale markt. Het zijn kleine familiebedrijfjes. Nu ligt alles nagenoeg stil. De netten zijn weg en de bootjes zijn kapot of zwaar beschadigd. Wat ze heel erg vinden is dat er geen onderdak meer is. De primitieve huisjes zijn compleet weggeblazen. Gelukkig geen slachtoffers. De kinderen kunnen niet meer naar school. Ze zijn hun schoolspullen en schooluniformen kwijt en de school is vaak ook geheel vernield. Ze missen geen speelgoed omdat ze dat voor de orkaan ook niet hadden. Ja en nu verder. Daarom willen we ook een beroep op u doen om aan deze toch al zeer arme groep vissers hulp te bieden. We willen ze geen direct geld geven maar goederen waar ze wat aan hebben bv een nieuwe boot – netwerk en helpen bij de opbouw van de woningen zodat hun leven weer enigszins normaliseert.  U kunt u bijdrage storten op ons rekeningnummer: Vissers voor Vissers NL61SNSB0913914339 tnv HAITI.

 

Over de afgelopen maanden is er weinig te melden.

FRANS-GUYANA:   Een voor ons bekende visser zocht contact. Hij wilde een andere boot kopen maar had daarvoor momenteel niet genoeg financiële middelen. Hem daar mee kunnen helpen.

SURINAME;  Economisch is het daar momenteel kommer en kwel. De inflatie is enorm. Gelukkig blijft het verder rustig. Al een paar keer een verzoek gekregen om financiële steun.

FILIPIJNEN: De vissers zijn begonnen met de bouw van de nieuwe – 14 meter lange - vissersboot. Alhier drie koelboxen ingekocht welke ter beschikking worden gesteld voor de nieuwe te bouwen boot. Ook hebben we 1500 brillen ontvangen van een plaatselijke Stichting.  Deze worden overgedragen aan de Medische Missie Filipijnen.

BURUNDI:   We hebben geen reactie ontvangen van de oproep om het ter beschikking stellen van een eventuele tweedehands buitenboordmotor. Jammer.

 

De Stichting WERELDWIJD vroeg of we een doos netwerk hebben voor een asielzoeker welke terugkeert naar Somalië. Hij wil daar zijn oude beroep weer oppakken. Hieraan zal worden voldaan.        

Vanaf 9 juli een bezoek gebracht aan het visserij project op de Filipijnen. Na een tweedaagse reis arriveerden we in SULANGAN aan de zuidpunt van Eastern Samar. Met ons reisde een medisch team van Phil. Aid. Fund. We moesten wel wennen aan de temperatuur. Omstreeks 05.00 uur was het vaak al 30 graden. Gelukkig hadden we sun blocks . Deze waren gesponserd door Wakker Zonwering op Urk zodat we toch steeds enige schaduw hadden. De vissers hadden reeds 6 bootjes gebouwd. Ze zijn ongeveer 10 meter lang met zijdrijvers. Worden voortgedreven door een 16 pk inbouw motor. De bootjes waren genaamd ; URK – Tjeerd 1 – 2 – 3 en URK – Johannes 1 – 2 en 3. Ook was de tub met 500 kg netwerk goed aangekomen. Met de bootjes vissen ze op de koraalriffen. Dit gebeurt vooral ’s-Nachts. Ons geleverde netwerk werd uitgeprobeerd. Ze leerden erg vlug en waren enthousiast. Nu gebruikte men vooral kleinmazig netwerk en alle vissen klein en groot werden meegenomen. Ook wordt er met dynamiet gevist maar dit heeft n u en dan grote gevolgen voor de betrokkenen. De vissers er vooral op gewezen alleen de grote vissen mee te nemen. Dit begrijpen ze zeer goed maar armoe dwingt ze vaak alles mee te nemen. In de diepere gebieden viste men met een lijn met aas. Ze vissen dan op een diepte van ongeveer 80 meter met een lijn in de hand. Ons inziens waren de vangsten karig. Men vist onder de kust met tientallen bootjes in dezelfde “vijver “.

De bevolking is Rooms Katholiek. Het was voor hun erg belangrijk dat de bootjes gedoopt werden. Hiervoor vond een plechtigheid plaats waarbij de bootjes – de vissers en wij werden ingezegend door de plaatselijke pastoor. Het was een serieus gebeuren wat veel indruk maakte.

De bootjes worden bemand door 12 tot 15 vissers. Ze tekenen hiervoor een contract dat ongeveer 25 % van de opbrengst ten goede komt van de opgerichte cooperatie. De eerste twee maanden is de opbrengst geheel voor de vissers daar ze ook kosten moesten maken. Het percentage kan veranderen daar eerst bekeken moet worden hoe de rentabiliteit is. Van de verkregen gelden willen we nieuwe bootjes laten bouwen zodat meer vissers kunnen gaan vissen.

Ons inziens moeten de vissers verder het water op naar de diepere troggen. Daar zwemmen de grote vissen. We laten nu nog een bootje bouwen van 14 meter, breed 2 meter met twee inbouw motoren. De boot wordt voorzien van een radio – GPS en een Fishfinder. Ook komen er 3 koelboxen aan boord. Ze werken nu met een soort tempex kisten wat niet bijdraagt aan de hygiene. De boot wordt ook geschikt gemaakt voor het vervoer van zieken en gewonden. De omliggende eilanden zijn geheel verstoken van medische hulp. Ook zal het bootje geschikt zijn voor het vervoer van toeristen. Een bezoek aan de koraalriffen is prachtig. Ja de natuur is daar geweldig.

De gevangen vis wordt verkocht aan de plaatselijke bevolking. Deze eten dagelijks vis. Ook wij kregen drie maal daags ons portie vis. De duurdere soorten worden opgekocht door handelaren. De vis wordt gekoeld met ijs welke ligt opgeslagen in bulten houtzaagsel.

Ook een onderhoud gehad met de State University in Guiuan. Deze willen graag contacten met agrarische scholen in Nederland. Hun toegezegd hun daarbij te helpen. Ze willen zich ook gaan richten op de visserij maar dat zit nog in een beginstadium.

Overleg gehad met Cordaid. Deze hebben daar een groot kantoor van waaruit de vele projecten worden begeleid. Men is ook bezig met de visserij. Ons inziens moeten ze meer toekomst gericht werken en niet steeds terugvallen in het oude. Ook daar zal de ontwikkeling door moeten gaan zodat de welvaart daar ook ingang mag vinden. Nu was het armoe troef.

Ook enig assistentie verleent aan het medische missie. Deze verwerken op 1 dag 1400 patienten. De aanwezigen kregen een maaltijd (rijst – kip en water). De tandarts trok aan de lopende band kiezen en tanden. Ja kleinzerig waren ze niet. Maar ja als de tandarts en dokter maar 1 keer per jaar langskomen. Van Opticien Korf hadden een een doos met gebruikte brillen meegekregen. Deze waren in een mum van tijd weg. Er is reeds gevraagd om meer brillen en gehoorapparaten te sturen.

Ook de verkregen speeltjes voor de kinderen vonden gretig aftrek. Men kwam iedere dag terug om te kijken of ze nog wat kregen.

Ja we zijn dankbaar dat we weer heelhuids terug zijn. Het was een heel nuttige reis en hopelijk mag dit alles bijdragen tot enige voortuitgang voor deze mensen. Ze verdienen het.

BURUNDI :  STEEDS KOMT WEER DE VRAAG:   - HEBBEN JULLIE EEN GOEDE BUITENBOORD MOTOR VOOR ONS. -  Het hoeft geen nieuwe te zijn. Men denkt aan een 15 pk motor maar het mag ook iets minder of meer zijn. Dus als er iemand is die ons (hun) wil helpen neem dan contact met ons op. Wij zorgen dat de motor ter plaatse komt. Van een plaatselijke werkgroep  2000 a 3000 brillen ontvangen en deze overgedragen aan IZERE voor verzending naar Burundi.  Ook daar is een grote vraag naar brillen. De hoofdstad heeft 1 opticien.

BENIN:  Vanuit Benin kwam de vraag of we eventueel twee kleine viskotters kunnen leveren. (worden betaald) Wel wil men graag dat er een Nederlandse bemanning op komt. De aanschaf van de kleine kotters zal eventueel wel lukken maar een volledige NL bemanning zien we zo direct niet zitten

 

EQUADOR: In april 2016 was er een hevige aardbeving in het noorden van Equador. Nagenoeg de hele infrastructuur werd vernietigd. Ook de visserij is veel materiaal kwijtgeraakt. Men ziet geen kans om zelf nieuw materiaal aan te schaffen. Via een NL mevrouw die daar woont heeft men om hulp gevraagd. Men wil graag tongennetten. Maar nylonnetten mogen niet worden ingevoerd. We hebben eventueel een grote partij netwerk maar deze zijn van nylon. Eerst zal worden bekeken wat de mogelijkheden zijn. Misschien is er ontheffing mogelijk. Katoenen netten zijn hier niet meer verkrijgbaar. Om ze vlot te helpen zal er geld moeten komen om daar netten te kopen.

Hieronder ziet u de Grandman van de Trio-indianen uit Kwamasalamutu. Hij was samen met enkele kapiteins en zijn vrouw. De Grandman is opperhoofd van 12 stammen. Na de ontvangst van de netten ging hij van blijdschap en dankbaarheid voor en met ons dansen. E.e.a. vond plaats bij HolSu in Domburg (Sur).

Klik hier voor het filmpje

BURUNDI :  Vanuit Burundi komt weer de vraag zijn er nog BB-motoren. Ze zitten erom te springen. Ook goede – gebruikte – motoren zijn welkom. Wij zorgen dat ze ter plekke komen. 

SURINAME :  Uit Suriname komen sombere berichten. De munt (Surinaamse dollar) is in een vrije val gekomen en is in waarde gehalveerd. De consumptieprijzen schieten omhoog. Er zijn veel spanningen. Verder valt er extreem veel regen. Een Surinamer welke reeds netten en een bb-motor had ontvangen van ons vroeg ondersteuning voor het aankopen van een bootje. Hierin bemiddeld en de man was super gelukkig. Hopelijk lukt dit zeer kleine project.

Harry Ellioth deelde mede dat hij de ontvangen netten heeft verdeeld over diverse plaatsen in het binnenland. De dankbaarheid onder de mensen was zeer groot.

Vanuit Appetina kwam het bericht dat de geschonken brillen gretig aftrek vonden bij de 50 plussers.  Ze waren zo op.  Brillen zijn in het binnenland erg schaars.

Tjeerd de Boer werd deze maand gehuldigd met  een onderscheiding in de Orde van Oranje Nassau. Een zeer verdiende onderscheiding. Hij is niet alleen druk bezig met de Stichting Vissers voor Vissers maar is ook zeer druk bezig met andere projecten (Kerk- Visafslag – Stichting Ethiopië – Botterstichting).

Van Justitie een grote partij netwerk ontvangen. Bestond grotendeels uit z.g.a.n. staand netwerk en enige fuiken.

 

BURUNDI:  Vanuit Burundi komt steeds de vraag om buitenboordmotoren. We hebben er maar 1 ontvangen en kunne versturen. Ook hebben we een partij (7000) brillen aangeboden. Het is de bedoeling dat deze ter zijner tijd ook worden verstuurd.

FILIPIJNEN: Een partij (twee tubs) netwerk klaargezet voor verzending.

BEZOEK  aan   SURINAME – FRANS GUYANA: Bezoek gebracht aan voornoemde gebieden. Bij de firma HolSu in Domburg stond nog een grote partij netwerk en een zestal  gereviseerde motoren.  Ook hadden we 900 kg netwerk opgestuurd maar deze werden niet tijdig vrijgegeven door de Douane en staan nu opgeslagen bij HolSu. De douane Suriname heeft e.e.a. naar tevredenheid afgehandeld. Diverse individuele vissers kregen netwerk. Dit ging vooral om vissers in Commewijne. Ook werd er een bbmotor geschonken. De tweede week gingen we naar Awara Yalumapo in Frans Guyana. Een 4-tal vissers kregen netwerk en er werden twee bb motoren verstrekt. Het gebied werd geteisterd door insecten . Na een paar dagen keerden we daarom terug naar Suriname. Ook enkele vissers in Albina kreeg nieuw netwerk

  • We kregen bezoek van enkele mensen uit Apetina ( Puleowime) aan de Tapanahony rivier. Hier wonen Wayana indianen. Dorp is alleen over het water en per vliegtuig te bereiken. Ze kregen een grote partij netten en een buitenboordmotor. Spullen zijn bestemd voor een jongerenproject aldaar geleid door de Stichting Kuluwayak. Ook kregen ze een doos brillen van een plaatselijk opticien  (Korf) mee. Later werd ons medegedeeld dat de brillen gretig aftrek vonden bij de 50 plussers van het dorp. Ja ze gingen als warme broodjes.
  • Dhr Elioth uit Klaaskreek heeft ook een grote partij netwerk ontvangen. Hij krijgt ook nog een bb motor. Dhr Elioth behartigt diverse jongeren projecten. Oa Klaaskreek – Witagron – en projecten voor de vissers aan het Brokopondo stuwmeer. Maakt hier rapportage van.
  • Kregen bezoek van de Grandman van Kwamalasamutu. Dit is een indianen dorp vlak bij de grens van Brazilie en Guyana. Wordt bewoond door Trio indianen. De Grandman is opperhoofd van een 12 –tal stammen. Met hem waren enkele Kapteins van enkele dorpen uit het gebied. Het gebied is nagenoeg geheel verstoken van enige hulp. Momenteel wordt het geteisterd door grote droogte. De regering  stuurt zelfs al voedsel pakketten. Ze waren ontzettend blij met de netten. Netten zullen per vliegtuig ter plaatse worden gebracht. Over het water is mogelijk maar duurt ongeveer 2 weken.
  • Ook ging er een grote partij netwerk naar Wasjabo – Apoera en Wannapang. Dit ging per taxi busje. De plaatsen zijn via een 300 kilometer zandweg te bereiken.  Het was de bedoeling dat de visser in Wasjabo een buitenboordmotor zou krijgen. Maar op het laatste moment ontdekten we een technisch probleem dus de motor zal eerst moeten worden gerepareerd.
  • Ook een bezoek gebracht aan de vissers in Kwakoegron en Com. Kondre aan de Sarramaccarivier. Ongeveer 15 jaar geleden is  daar door ons een project opgestart dat de eerste jaren bijzonder goed liep. De dorpjes hadden een bloeiende visserij. Vis werd in Paramaribo verkocht. Op een gegeven moment werd er goud gevonden en de meeste vissers gingen op zoek naar goud en vergaten de vis. Maar nu na een jaar of 5 blijkt dat de verdiensten in het goud niet aan de verwachtingen voldoet.  Ze willen nu weer vismaterialen om te gaan vissen. Hun medegedeeld dat ze alle kansen hebben gehad en nu maar eerst moeten tonen wat ze willen. We zijn geen Sinterklaas ze moeten zelf ook wat presteren. Ze hebben wel drie zakken met netwerk gehad. Dus we wachten af.

Het was een nuttige reis. Ja we hebben honderden netten weg kunnen geven. De Surinamers waren over het algemeen pessimistisch over de economische toestand aldaar. De Surinaamse dollar keldert in waarde. Alles wordt duurder en de lonen stijgen niet. Vooral de oudere mensen hebben het moeilijk.

BURUNDI: In Burundi zitten de vissers te “springen “om buitenboordmotoren. We hebben 1 gebruikte buitenboordmotor opgestuurd. Als er nog lezers zijn die er eentje hebben staan dan kunt u daarmee een arm vissersgezin heel veel plezier mee doen.

SURINAME: We hebben ongeveer 1000 kg netwerk opgestuurd naar onze zuster organisatie VISSEN voor VISSEN aldaar.  Hopelijk doet de douane niet te moeilijk en jaagt ons op hoge kosten.

FILIPIJNEN: Ook daar was weer vraag om netwerk. 

FRANS GUYANA: Enkele vissers vroegen om hulp in de vorm van een buitenboordmotor en netwerk.

SRI LANKA: Jan Kuiper, projectleider, aldaar deelde mede dat ze niet verder gaan met het oprichten van een winkel met visserij benodigdheden.

FILIPIJNEN: Deze keer goede foto,s ontvangen omtrent het netwerk. We kennen het soort netten niet en hebben deze dus niet in voorraad. Bij een eventueel bezoek zullen we onze netten tonen en de vissers hieromtrent voorlichting geven. Momenteel is er weer geen contact. Vermoedelijke  oorzaak de laatste tyfoon in december jl.

BURUNDI: Er zijn veel spanningen in Burundi. Dit speelt zich het meest af in de hoofdstad. De vissers zitten te springen om goede (eventueel tweedehands ) buitenboordmotoren. We zullen zorgen voor verzending via Stichting Izere.

SURINAME: Er zijn weer aanvragen om netwerk. In januari zullen we een partij opsturen. Economisch gaat het momenteel erg slecht in Suriname. De Surinaamse dollar is erg gedevalueerd. Alles wordt duurder. In het voorjaar hopen we een bezoek te brengen en zullen ook de 8 buitenboordmotoren uitgeven aan de diverse projecten aldaar.

CURACAO: Een brief ontvangen van de voorzitter van Kooperativa a Pishadonau i Bariku te Willemstad. Dat is een coöperatie bestaande uit ongeveer 30 kleine vissers. Deze willen hulp, voorlichting etc. Ze vissen aan de zuidkant van het eiland in de Spaanse zee. Dit is een kleinschalig project waar we verder meegaan. Reeds telefonisch contact gehad.

Verder nog aanvragen ontvangen. Oa een aanvraag uit Indonesie. Dit is een vrij groot project en voor ons niet te doen. Hen verwezen naar derden.

 

Een visser uit IJmuiden schonk een grote partij fuiken en netwerk. Onze dank daarvoor.

BURUNDI: Bezoek gebracht aan de Burundi dag – georganiseerd door IZERE - Oa gesproken met de ambassadrice en de aanwezige min. Van Justitie. Ons werk wordt zeer gewaardeerd. De aanwezige mensen e.e.a. uitgelegd omtrent ons werk aldaar. Kwam naar voren dat er een grote vraag is naar buitenboord motoren. Momenteel wordt er voor de vissers een gebouw geplaatst voor de aanvoer van de vis. Hier worden ook de vrieskisten van ons geplaatst. De vis wordt daar schoongemaakt – verpakt en gewogen om verkocht te worden in de stad. Hopelijk is dit een stimulans om dit verder uit te breiden.

FILIPIJNEN: Tear heeft gegevens doorgestuurd omtrent het netwerk. We kunnen hier weinig mee en hopen dat we goede overzichtelijk foto,s krijgen.

SRI LANKA: Jan Kuiper ( projectleider in Kalpitlya) deelde mede dat de grond waar ze een optie op hadden vermoedelijk vrij komt zodat er gewerkt kan worden aan de “scheepshelling”. Er is nl een nieuwe regering. In de vorige regering zat iemand die de grond ook graag wilde hebben en alles jarenlang tegenhield. Ook vroeg hij hulp om een winkel op te zetten voor de vissers. Van hieruit kunnen dan de visserij benodigdheden verkocht worden. Momenteel halen ze de spullen uit Colombo maar dat is een dagreis en duur. Op Kalpitlya zijn 2 winkels welke ook deze spullen verkopen tegen erg hoge prijzen. Dus gaan de arme vissers naar Colombo. Wanneer de winkel er mocht komen dan schenken wij € 1000.--.

DIVERSEN: Werd gebeld vanuit De Lemmer. Men wilde geld doneren voor een visserijproject in Gambia. Deze info doorgegeven aan enkele Urkers welke aldaar actief zijn. Werden ook benaderd voor een visserijproject in Somalieland. Project wordt financieel gesteund vanuit Duitsland. Gaat om een ijzeren kotter met een groot opleidingsproject. Hiervan afgezien en verwezen naar andere instanties.

NETWERK: De laatste tijd hebben we vrij veel netwerk ontvangen. Ook is er netwerk aangekocht.

BURUNDI Er is weer contact geweest met Burundi. De rust is weer teruggekeerd. Men deelde mede dat het niet zo erg was als we via de media hadden vernomen. Alles speelde zich af in een bepaalde wijk. Een contactman deelde mede dat uit zijn wijk 3 jongeren waren vermoord. De vissers doen hun best. Momenteel is men bezig om een gebouw te plaatsen bij de aanlandingsplaats van de vis. Hier kan de vis worden verwerkt om deze daarna in de hoofdstad Bujumbura te verkopen. Er was wel een dringende vraag naar buitenboordmotoren. Het hoeven geen nieuwe te zijn. De huidige motoren zijn af en ze zien geen mogelijkheid om nieuwe te kopen. Gebruikte motoren zijn daar ook vaak goed gebruikt en compleet af / dus geen aanrader. Momenteel hebben we 1 buitenboordmotor klaarliggen. Deze hebben we reeds verzegd aan een visser. Maar pas 2016 gaat er weer een container van Izere naar Burundi. Misschien zijn er lezers die een bb/motor hebben staan welke niet meer wordt gebruikt of over is. Onze vissers zullen een gat in de lucht springen bij het krijgen van een goede bb/motor.

FILIPIJNEN Het is ons nog steeds niet gelukt om een goed inzicht te krijgen wat voor soort netten het beste voor ze zijn. Maar we houden moed. Ook hebben we via TEAR een aanvraag gekregen voor hulp. Ze hebben een aanvraag van vissers welke een boot en motor willen hebben en netwerk. Ook is er een aanvraag voor een machine om zeekomkommers te verwerken. Dit zullen we nader onderzoeken omdat we totaal geen weet hebben van zeekomkommers. Zeekomkommers zijn levende dieren en schijnen lekker te zijn. Er zal nog overleg plaatsvinden met TEAR.

SURINAME Vanuit Suriname zoekt met steeds weer contact. Er is vraag naar netwerk. Economisch schijnt het momenteel slecht te gaan. De prijzen schieten omhoog. De goudprijs waarop het land teerde is gehalveerd en de regering schijnt hierop niet te hebben gerekend met alle gevolgen van dien. We hebben momenteel 2 grote kisten met netwerk klaarstaan voor verzending. In Suriname staan een 8-tal kleine gereviseerde motoren voor diverse projecten. Hopelijk kunnen we e.e.a in het voorjaar van 2016 regelen.

In deze periode vrij veel netwerk ontvangen. Bestond  vaak uit diverse netten.  Netten werden door ons nagekeken en gesorteerd en zijn klaar voor verzending.

BURUNDI : Contacten met Burundi zijn erg moeilijk. Er zijn erg grote spanningen. Vermoedelijk is een van onze contactpersonen weg. Hopelijk is hij het land ontvlucht.  De container met onze netten schijnt wel te zijn aangekomen. Er waren ook nog andere goederen onderweg welke zouden worden ontvangen door Europese mensen. Ook deze mensen zijn vertrokken. Momenteel is er nog wel een man van IZERE in het land om een en ander te monitoren.  Hopelijk keert de rust weer terug in het zeer arme land.

FILIPIJNEN:  Met de vissers op de Filipijnen zijn weer contacten. Na de zeer zware orkaan in december hebben ze nog ongeveer 25 orkanen gehad in dat gebied.  Ook voor die streek is dit erg abnormaal. Men vreest dat dit het beeld wordt voor de komende jaren vermoedelijk veroorzaakt door de opwarming van de aarde.  Al onze goederen waren aangekomen en we zullen nog een nieuwe partij netwerk klaarmaken voor verzending. Stichting Phil Aid Fund is bezig weer een reis te organiseren waarin diverse geledingen zullen participeren – een medische tak – landbouw – opbouw -  scholing  en ook wij zijn gevraagd om mee te gaan. 

SURINAME:  Vanuit Suriname ook weer aanvragen om hulp. De vissers in Wasjabo aan de Corantijnrivier willen graag netwerk. De jongeren van Appetina willen graag een motor en netwerk. Verder enkele aanvragen om een motor en eventueel netwerk. Het is de bedoeling dat we in het najaar een bezoek brengen.

FRANS-GUYANA:  Een 4-tal aanvragen om een nieuwe motor. Ze willen de motoren wel betalen maar eerst zullen we het moeten voorschieten en dat is een heel bedrag.

Netwerk:  De laatste tijd veel netwerk ontvangen van diverse politie regio,s.  Ook ontvingen we een tweetal buitenboordmotoren van voornoemde instantie.  Verder  een 3-tal verhuisdozen met netwerk verzonden naar  de Stichting Wereldwijd in Eckelrade. Deze versturen de netten vervolgens  naar Tanzania. Bestemd voor een uitgeprocedeerde asielzoeker.

 

FILIPIJNEN:  Contact gehad met de vissers op de Filipijnen. De zes vissersboten zijn door de zware orkaan (dec. 2014) beschadigd. Ze willen ze graag repareren maar de financiën ontbreken.  Hiervoor is er geld vrijgemaakt en gestort op onze rekening – samen met PAF -  aldaar,  zodat ze kunnen beginnen. De door ons gestuurde netten hadden ze ontvangen en ze vragen om meer netwerk. Hieraan zal worden gewerkt zodat ze  met nieuwe energie kunnen gaan vissen. Goed materiaal is ook daar erg belangrijk.  Ja ze rekenen geheel op ons. Zelf zijn ze te arm om iets te ontwikkelen.

 

BURUNDI: De vissers aldaar hebben een nieuw visgebied ontdekt waar ze gemakkelijk gebruik kunnen maken van “onze “ netten. Ook bericht ontvangen van de vissers in Congo aan de overzijde van het Burundese visgebied. . Project wordt geleid door oa ZOA. De geschonken netten visten  goed. Ze vingen erg grote vissen. Vaak vissen van meer dan 10 kg.  Ja ze waren erg enthousiast maar dit werd niet gedeeld door de autoriteiten aldaar. Ook deze keurden de netten af omdat er volgens deze  “deskundige “ autoriteiten giftige stoffen in het nylon zaten. Ja hoe komen ze op het idee.

 

SURINAME:  Ook vanuit Suriname komen er weer aanvragen. Vanuit Wasjabo vraagt men om netwerk en eventueel een 15 pk buitenboordmotor. Ook vanuit het  Indiaans kindertehuis in Paramaribo kwam een vriendelijk doch dringend verzoek om ze te steunen. Voor eventuele info kunt u bij ons terecht. Het gaat wel niet over visserij maar we vinden dat ook deze kinderen goede steun  en begeleiding ontvangen zodat ze goed voorbereid worden op de toekomst.

 

 

CCN: Camperclub Nederland komt het weekend van 16-17 mei as naar Urk. Er zijn diverse activiteiten waarvan de opbrengst bestemd is voor onze Stichting.  Alvast onze grote dank namens de arme vissers in de Derde Wereld.

De maand december was vrij rustig. We keerden zoals u gelezen kunt hebben vrij vlot terug uit de Filipijnen i.v.m. de tyfoon. Jammer genoeg waren er weinig donateurs cq gulle gevers die onze projecten steunden. Maar degene die ons niet waren vergeten nog heel veel dank.  Begin januari hebben we de netten voor Burundi kunnen omwisselen voor goede netten. De eerste netten mochten aldaar niet worden gebruikt daar de overheid bang is voor overbevissing.  De netten zaten in een container in Gouda welke nog verzonden moest worden.  Container was van de Stichting Izere uit Almere.

FILIPIJNEN :  uiteindelijk contact gehad met de vissers van ons project daar. Er waren gelukkig geen slachtoffers te betreuren. De schade in het dorp was enorm.  De boten had men zoveel mogelijk in veiligheid kunnen brengen maar jammer genoeg was er nog wel flinke schade. Ze waren direct begonnen om ze weer op te knappen. Maar na de tyfoon had men al weer twee keer een orkaan gehad waar men ook niet vrolijker van werd. Hun geadviseerd om zo vlug mogelijk weer te gaan vissen zodat er weer inkomsten zijn.  We proberen contact te houden en indien mogelijk steun te verlenen.

FRANS GUYANA :  Broeder Ferdinand vroeg of hij een 8 pk bb motor kon krijgen. Verder ligt er nog een aanvraag van een tweetal vissers voor een 40 en 30 pk bb motor. Ook is er nog vraag naar netwerk. Ze willen eventueel naar vermogen bijdragen.

 

 

Eindelijk contact gehad met het vissersteam op de Filipijnen. De woordvoerder was erg verdrietig en zag het eigenlijk niet meer zitten. Hij schaamde zich voor ons. We hadden gezorgd dat er nieuwe boten kwamen na de vorige tyfoon. En nu dit weer. Ja de laatste tyfoon Hagapit begin december heeft gezorgd dat ze weer terug zijn bij af. Gelukkig werden ze tijdig gewaarschuwd en hadden ze een veilig onderkomen kunnen vinden. Ze hadden de visboten uit het water gehaald en naar hoger oorden gebracht. Maar dit had niet kunnen voorkomen dat er flinke schade was ontstaan. De houten boten hadden ze zelf gemaakt en ze waren er trots op. De schade werd vooral veroorzaakt door de extreem harde wind. De tyfoon bleef vrij lang hangen met tijdelijk windsnelheden van meer dan 200 kilometer per uur. Ja dat is voor ons niet voor te stellen. Op het eiland wonen ongeveer 7000 mensen. De schade aan de huizen is enorm. Met de Kerstdagen was er nog weer een orkaan over het eiland gekomen. Ja ze voelen zich ellendig en weten niet wat ze moeten doen. Er is nog weinig hulp van de regering. Het getroffen gebied is meer dan 4 keer Nederland. Het beetje geld wat ze hebben besteden ze eerst aan hun woningen. Er moeten nieuwe dakplaten komen en vele “muren” zijn ingestort. Het schaarse meubilair is vaak vernield. Het was een groot geluk dat er weinig slachtoffers waren maar daardoor heeft de “wereld “ geen belangstelling en was de ramp geen nieuws. Onze contactman aangeraden om zo vlug mogelijk te gaan vissen om geld te verdienen. Ze willen graag geld voor het opknappen van de boten. Wij als Stichting Vissers voor Vissers willen er graag wat aan doen maar zien momenteel geen mogelijkheden. Met U hulp moet het lukken om enige verlichting te geven aan deze vissers.

Op 1 december via Düsseldorf vertrokken we samen met Amy Garado van de stichting P.A.F naar de Filipijnen. Na een lange reis een hotel genomen in Manille. Het was de bedoeling dat na een dag rust de reis zou worden voortgezet. We hadden reeds geboekt voor een 1.5 uur durende vliegreis naar Tacloban om vervolgens per auto te gaan naar ons reisdoel Ngolos Guiuan. Het gebied dat verleden jaar het zwaarst werd getroffen door de tyfoon Haiyan. Maar alles verliep anders. Ons werd medegedeeld dat we voorlopig niet konden doorvliegen daar er een nieuwe zeer krachtige tyfoon HAGUPIT in aantocht was. Deze zou vermoedelijk dezelfde route volgen als de vorige. In eerste instantie dacht men daar dat hij vlug aan land zou komen maar dat bleek achteraf niet te kloppen. Men was in paniek en zeer bevreesd voor de dingen die eventueel zouden komen met alle gevolgen van dien. De mensen aan de kust werden massaal geëvacueerd De nieuwe boten van “ ons” hadden ze reeds in veiligheid gebracht naar een hoger gedeelte. Hoe het daar mee is afgelopen weten we niet. Contact met dit dorp is niet mogelijk. We volgden het gebeuren steeds. De tyfoon , aldaar genaamd Rudy, werd steeds groter en had een doorsnee van 600 km en werd ook in Manille verwacht. Ja men verwachte een verhoging van het water van 4 tot 6 meter en hierdoor zouden en grote overstromingen kunnen komen. Wij verbleven in een hotel vlak bij zee. Maar voor de stad met een inwoner aantal van 11 miljoen kon het zeer grote gevolgen hebben. Vooral de sterke wind zou catastrofaal kunnen wezen voor de vele in slechte staat verkerende huizen. We beraden ons steeds wat te doen. Mocht de tyfoon voorbij geraasd zijn dan zou het voorlopig nog lang niet mogelijk zijn het gebied te bereiken en wat zouden ze dan aan ons hebben. De getroffen mensen in het gebied zouden wel wat anders aan het hoofd hebben dan naar ons te luisteren. Op vrijdagavond lukte het ons om voor de volgende dag nog plaatsen te krijgen in een vliegtuig voor de terugreis. Dit werd ons van alle kanten ook geadviseerd. Met tegenzin en teleurgesteld zijn we toen vertrokken naar huis. Ja met een raar gevoel denken we er aan terug. Het heeft veel energie en financiën gekost zonder enig resultaat. Hopelijk komt er binnenkort weer contact met het dorp en kunnen we horen hoe de stand van zaken is en wat we voor ze kunnen betekenen. Ja we willen ze graag helpen. Ze waren de vorige tyfoon schade nog niet eens te boven en nu dit weer. U kunt ons en dus hun steunen door een financiële te storten op onze rekening.

NETWERK : een zeer grote partij netwerk (vooral fuiken) ontvangen van een gulle gever uit Kalenberg. Verder nylon netwerk ( 158 stuks) gekocht van C.I.V. Den Oever U.A. Dit zijn nylon netten welke eventueel kunnen worden gebruikt in Burundi. De zgn monofiel netten mogen daar niet worden gebruikt. Binnenkort zal er een proefzending worden opgestuurd.

FILIPIJNEN : ons voorbereid op het bezoek aan het visserij project in Eastern Samar. Er werden twee tenten aangekocht daar er anders geen slaapplaats is. De mensen daar zijn nog steeds bezig met de opbouw van hun woningen. Ook heeft men gezegd dat we een groot zeil moeten meenemen voor schaduw. De bomen aldaar zijn nog niet weer op hoogte. Ook gaat er weer een partijtje netwerk met reparatiemateriaal mee. De vissers daar vissen nu met vrij kleine netten en weten niet goed om te gaan met het door ons opgestuurde netwerk. Ook zal er een bezoek worden gebracht aan de universiteit in Tacloban. Deze willen graag contact met organisaties betreffende landbouw en visserij. Een presentatie meegenomen vanuit de “visserijschool” alhier. Ons werd medegedeeld dat de door ons opgestuurde dozen met netwerk waren aangekomen. De boten zijn klaar en ze wachten op ons om er mee te gaan vissen. Ze willen hier een feestelijke gebeurtenis van maken. Ons vertrek is gepland op 1 december. Samen met ons gaat Amy Garado van de Stichting P.A.F mee. Ze is daar geboren en kent de taal en de cultuur.

De Stichting Vissers voor Vissers heeft een bezoek gebracht aan haar project in Burundi. Burundi ligt in Centraal Afrika ten zuidoosten van Kongo. Het is een zeer arm land met een werkeloosheid percentage van ongeveer 80%.  Sociale uitkeringen kent men niet We verbleven in de hoofdstad Bujumbura op uitnodiging van de Stichting IZERE ALMERE/Burundi. Burundi ligt aan het Tanganiekemeer (zoet water).  Dat meer is ongeveer 670 kilometer lang, 50 kilometer breed en is erg diep. Het diepste punt moet ongeveer 1.5 km diep zijn.  In Bujumbura hadden we overleg met afvaardigingen  van de vissers. Ook was er overleg met vissers uit vluchtelingen kampen uit Kongo (overkant meer). Dit in overleg met ZOA en een Finse hulp organisatie.  Ook werd enkele keren een bezoek gebracht aan RUMONGO. Dat is een vissersplaats 100 km ten zuiden van Bujumbura. De weg was niet altijd even goed berijdbaar. Onderweg veel mensen die zich lopend cq per fiets verplaatsen. Fietsen vaak zeer zwaar beladen. Gelukkig hadden we een Burundese chauffeur die gewend is daar te rijden. Vaak was het chaotisch. De vissers vissen nagenoeg alleen ’s-Nachts. Ze laten dan een groot rond net zakken, schijnen er met een sterke Led lamp op en halen na enige tijd het visnet weer op met de hoop dat er vis in zit. Over het algemeen werd er weinig gevangen. De vangst bestond  meestal uit zeer kleine vis, te vergelijken met de spiering uit het IJsselmeer.  Alleen de specifieke geur ontbrak. Deze kleine visjes worden zongedroogd en dan verkocht in de stad. Grote vissen zagen we weinig. We gaven de vissers voorlichting over het vissen met staand want. Vooral de vissers uit Congo waren erg enthousiast hierover. Wat ons opviel was de slechte hygiënische toestand. Men gebruikte houten kistjes, nagenoeg geen ijs. Het ijs dat verkrijgbaar was  bruin van kleur. Ja er moet nog veel gebeuren. We hadden een aantal koelboxen meegenomen waar ze zeer content mee waren.  Deze kenden ze niet en waren daar niet verkrijgbaar. Uiteindelijk moesten we naar de visserij inspectie aldaar. Deze man bekeek ons netwerk en deelde mede dat de Visserijwet van 1937 sinds kort was gewijzigd. In de wet zou zijn bepaald dat er niet met nylon -  monofiel mocht worden gevist.  De vis zou daardoor onnodige verwondingen oplopen. Dus onze netten werden afgekeurd. Achteraf verklaarde hij dat onze netten te goed waren. Voor de vissers was de teleurstelling groot. Ja wij hadden het ook graag anders gewild.

BURUNDI: Een grote tub met netwerk klaargemaakt voor verzending naar de vissers in Bujumbura in Burundi. Het is de bedoeling dat we eind oktober een bezoek brengen aan het project. De vissers vissen op het Tangenieke meer. Het meer is ongeveer 50 km breed en 670 km lang. Het meer is zeer diep op sommige plaatsen 1.5 km. Op deze diepte is geen leven door gebrek aan zuurstof. Het is een van de grootste zoetwater bekkens ter wereld. Er schijnen veel meervallen en tilapia,s te zwemmen. Verder komen er veel soorten aquariumvisjes voor. De vissers willen graag op de hoogte worden gebracht hoe te vissen met de Europese netten.

SURINAME: Uit Suriname bericht ontvangen om hun niet te vergeten. Ze kunnen nog steeds netwerk etc. gebruiken in het binnenland.

FRANS-GUYANA: Aanvraag gekregen van twee ons bekende vissers. Ze willen beiden graag een nieuwe buitenboordmotor (30 en 40 pk). Uiteindelijk betalen ze de motor zelf ( jaarlijks een vast bedrag) maar in eerste instantie komt het geheel voor de Stichting.

FILIPIJNEN: Deze maand nog een tub met netwerk verzonden. Inmiddels zijn er nog enkele bootjes klaargemaakt voor de visserij. Maar ze willen dat we ter plaatse komen om te zien hoe ze vissen. Ook willen ze graag tekst en uitleg omtrent de toegezonden netten welke voor hun vaak “nieuw” zijn.

Er zijn aanvragen genoeg. We willen ze graag helpen maar dat is grotendeels van u afhankelijk. Zonder u onmisbare bijdrage moeten we NEE verkopen. Ja het verzenden van de goederen is vaak al kostbaar.

DUS VERGEET DE ARME VISSERS IN DE DERDE WERELD NIET.

VISTIVAL WIERUM:  Op 16 augustus vond in het vissersdorpje Wierum het Vistival plaats. De opbrengst voor Vissers voor  Vissers was haast € 1500.  Onze grote dank daarvoor.

FILIPPIJNEN :  Bericht gehad van onze vissers daar. Ze hebben reeds twee boten klaar voor de visserij. Ze zijn nog steeds erg enthousiast. Ze verwachten ons omstreeks begin December. Afgelopen week ongeveer 1.5 kuub netwerk verzonden.

ZANZIBAR : De St. Wereldwijd vroeg om netwerk voor een visser in Zanzibar. Door ons werden twee  verhuisdozen opgestuurd naar voornoemde Stichting.

SURINAME : Een verzoek gekregen om een jongerenproject te steunen van de Wajana indianen aan de Tapanahony rivier. Dat is in het diepe binnenland – Apetina – Palemeu.  Ze willen graag een boot, 25 pk bb-motor en netwerk. Om dit te doen slagen zijn we geheel afhankelijk van u financiële bijdragen. Maar we rekenen er wel op. Hun  verder niets toegezegd.

CAMPERWEEKEND:  De Camper Club  Nederland was het Hemelvaartsweekend met ongeveer 38 campers op de Urker Camping. Er waren diverse activiteiten waarvan de opbrengst ten goede kwam van onze Stichting. De totale opbrengst was € 1182. Al met al een heel hoge opbrengst. Ja onze dank daarvoor.

WIERUMER VISTIFAL;  Op 16 augustus as wordt op Wierum het Wierumer Vistifal gehouden. Er zijn diverse festiviteiten  oa KAATSEN – VISBAKKEN en VISROKEN.  Dit alles wordt georganiseerd zonder winstoogmerk. De opbrengst van dit gebeuren komt ten goede van Vissers voor Vissers.

BURUNDI:  Zoa Burundi/Congo heeft enkele visserijprojecten voor de vluchtelingen aldaar aan het Tangeniekemeer.  Deze projecten lopen niet naar wens daar deskundigheid op het gebied van de visserij ontbreekt. Ze hebben ons gevraagd om een paar vissers te sturen om deze projecten nieuw leven in te blazen. Momenteel is er overleg  hoe of wat. Het is dan de bedoeling dat ook ons project in Burundi wordt meegenomen. Deze hebben wel nieuw netwerk van ons opgestuurd gekregen maar ze weten niet hoe ze deze moeten gebruiken.

FILIPPIJNEN:  Het project op de Filippijnen begint te lopen. Men is druk bezig met het bouwen van de bootjes. (14 stuks) We hebben enig netwerk via de PAF opgestuurd. De eerste vis werd hiermee gevangen. Het is nog niet bekent wanneer we een bezoek zullen brengen. Deze mensen wachten ook op goede voorlichting omtrent het gebruik van de netten.

FILIPIJNEN

Na overleg en onderzoek is besloten dat we ons gaan concentreren op Sulangan, een zwaar getroffen dorpje aan de kust en vallend onder de gemeente Guiuan op Eastern Samar. Het dorpje heeft 4300 inwoners. Het ligt in het uiterste puntje van het schiereiland en is omgeven door zee. Het ligt erg geïsoleerd. Voordeel hiervan is dat kleinschalige hulp goed kan worden opgezet, en maximale samenwerking tussen vissers kan worden gestimuleerd, zonder afgunst en tegenwerking van derden, die niet zouden kunnen participeren.

PLAN

Er wordt materiaal ingekocht voor het bouwen van de boten. Deze worden overhandigd aan de zelfstandige vissers, of kleine corporaties van vissers, bestaande uit max. 5 personen. Ze bouwen zelf de boot. Het zelf bouwen drukt de kosten aanzienlijk en is bovendien goed voor het herwinnen van eigenwaarde en het ervaren van de boot als “persoonlijk “eigendom, dat goed dient te worden onderhouden om uiteindelijk zelfstandig verder te kunnen. Een renteloze lening wordt afgesloten met de zelfstandige visser of corporatie, om de kosten te dekken van het materiaal (BB-motor-netwerk) en arbeid voor het bouwen van de boot. Met iedere partij stelt de stichting PAF een “memorandum of agreement” op, waarin wordt vastgelegd op welke termijn de lening dient te zijn afgelost. De boot zal na aflossing dan eigendom zijn van de visser cq corporatie. De aflossingen worden besteed aan het helpen van meer vissers. Er zal materiaal worden aangekocht voor het bouwen van 14 bootjes.

SURINAME

De leiding van Koesikwarano gaat niet meer terug naar de oude gebouwen. Het Min. Van Soc. Zkn aldaar heeft besloten dat er geen gebruik meer mag worden gemaakt van de oude gebouwen. Men heeft grond aangeboden gekregen op Tamaredjo en is bezig om daar een nieuw Indiaans kindertehuis te realiseren. Dit alles onder de naam van EFRAN.

SRI LANKA

Gesproken met Jan Kuiper. Hij deelde mede dat er nu weer problemen zijn met de grond. Alles is weer opnieuw opgemeten. Men is het dus nog niet vergeten. We wachten vol spanning af.

BURUNDI/CONGO

Contact gehad met de landendirecteur ZOA – Congo. Deze zijn werkzaam in een vluchtelingenkamp aan het Tangeniekemeer t.o. ons project in Burundi. Het ontbreekt hun aan de nodige goede kennis omtrent de visserij. Men vist daar nu alleen met een zgn strandzegen maar dit levert weinig vis op. Ja uiteindelijk kost het alleen maar geld. Men deed een beroep op ons om deskundige hulp. Misschien gaan we deze projecten enigszins combineren.

BURUNDI -  De door ons opgestuurde goederen zijn goed aangekomen. Men was er erg blij mee. Men is nu bezig met een gebouw  waar alles opgeslagen kan worden. Dit wordt dan het centrale punt voor de vissers.  De bouw is grotendeels klaar maar ligt nu stil daar er ongeveer € 7500  te kort is. Men deed ook een beroep op ons maar we zien geen mogelijkheden om hun te helpen met dit bedrag. Aan de overkant van het meer  (Congo) ligt een groot vluchtelingenkamp dat oa geleid wordt door ZOA. De leiding wil de mensen graag helpen met vissen maar kennis ontbreekt. Ze willen graag contact met ons wanneer we een bezoek brengen aan dit visserijproject. Hun dit toegezegd.

SURINAME – Vanuit Suriname vragen gekregen om meer netwerk. Zal nader worden bekeken. Het door ons ondersteunde indiaans kindertehuis Koesikwarano is een groot probleem. Het huidige bestuur heeft de leiding en de kinderen weggestuurd. Deze hebben tijdelijk een onderkomen in de stad.  De gebouwen staan nu leeg en zonder beheer met alle gevolgen van dien.  Bestuurslid/ voorganger Jimmy rijdt dagelijks met “onze” bus. Hij weigert hem weer over te dragen aan de leiding van de kinderen. We weten niet wat het bestuur hiermee op heeft. Ons inziens had de huidige leiding het prima voor elkaar en had het kindertehuis een nieuwe start gemaakt. Door de actie van het bestuur gaat alles naar de knoppen. Zaak ligt bij de rechter.

FILLIPIJNEN – Op de Filippijnen hebben de vissers inmiddels een coöperatie opgericht. Ze hebben ons voorstel besproken maar zien liever dat we werken met een soort microcredit.  Dan worden de bootjes hun eigendom welke ze dan binnen een bepaalde tijd moeten aflossen. Van dat terug ontvangen  geld kunnen we andere vissers geholpen worden.  We hebben – dank zij een gift van de GKU – ongeveer € 21.000 te besteden.  Binnenkort is er weer overleg.

NETTEN  - Van de KLPD Lauwersmeer hebben we een 12 tal kleine fuiken ontvangen.

 

FILLIPIJNEN:

Januari stond nagenoeg geheel in het teken van de hulp aan de vissers op het zwaar getroffen gedeelte van de FILLIPIJNEN. We hebben diverse keren contact gehad met de Stichting Phil AID FUND (PAF) en Agrinar. Dank zij grote bijdragen van het Visserijtoernooi – mannenkoor Halleluja en de Jeruzalem kerk – en vele andere - hebben we € 20.000 te besteden. De dochter organisatie van PAF op de Filippijnen heeft reeds een visserijplan toegezonden wat bekeken gaat worden. Ja de nood op het eiland is zeer zeer groot. We willen het geld zo efficiënt mogelijk besteden.  De gehele vissersgemeenschap zal er baat bij moeten hebben.  Het eiland Homonhon maakt deel uit van Eastern Samar. Dat is een zeer arm gebied welke tot op heden nagenoeg geheel verstoken is van hulp. Het is 100 % getroffen door de orkaan. De “wereld” is deze ramp al weer vergeten maar voor de mensen daar is  de ellende nog zeer groot. De kindersterfte is hoog. Ongeveer 40 % van de kinderen sterft onder de 5 jaar.  Het eiland heeft geen stromend water en elektriciteit. Het drinkwater is brak met het gevolg de kindersterfte. Het Urker bedrijf Aqua Mar heeft een water zuiveringsinstallatie aangeboden . Hiermee kan op een eenvoudige manier water worden gezuiverd tot drinkwater. Het is misschien allemaal maar een druppel op de gloeiende plaat maar nietsdoen lost helemaal niets op. De Paf is druk bezig om een ziekenhuis te realiseren in dat gebied. De grond is reeds ter beschikking met de nodige vergunningen. Het oude ziekenhuis is geheel weggevaagd. Er is verder geen medici hulp voor ongeveer 45.000 mensen. In Apeldoorn staat een compleet noodziekenhuis (4  40 voets containers). Containers worden ook gebruikt door Unicef. Containers zijn geheel gevuld (oa röntgenapparatuur  - bedden-  medicamenten etc.). Het noodziekenhuis kost €300.000. Het totale bedrag komt op ongeveer € 500.000 .  Vervoer – plaatsing en bij te bouwen van enkele ziekenzaaltjes. De Paf is druk bezig om sponsoren te vinden.  Het zou jammer zijn als dit niet gaat lukken.

Overleg gehad met de Stichting “PhilAidFund “. Ze hebben onze hulp gevraagd i.v.m. de door de orkaan getroffen vissers aldaar. Ze verlenen reeds jaren medische hulp op oa het eiland Homonhon. Dit eiland bestaat uit een aantal dorpjes bewoond door circa 950 gezinnen. Er zijn ongeveer 200 vissers. Door de orkaan is het hele eiland nagenoeg vernietigd. De bomen  welke kokosvruchten gaven en schaduw zijn gehalveerd. Alle niet stenen gebouwen zijn verwoest.  De vissers zijn ongeveer 90% van hun materiaal kwijtgeraakt.  Visserij is voor het eiland heel belangrijk. Het is een groot vereiste voor de voedselvoorziening en voor de handel. Er is visserij en afzet genoeg. Voornoemde stichting heeft reeds twee bootjes  gekocht en ter beschikking gesteld.

 

We hebben afgesproken dat we in eerste instantie € 10.000 schenken. De mensen van voornoemde Stichting  welke daar wonen zullen bootjes en netwerk inkopen. De vissers krijgen de goederen in bruikleen voor gezamenlijk gebruik. Van de financiële opbrengst van de visserij  moet een nog af te spreken gedeelte terugvloeien naar voornoemde Stichting zodat daar weer nieuwe materialen van kunnen worden ingekocht zodat uiteindelijk alle vissers voorzien kunnen worden. Graag willen we meer geven maar dat hangt af van de donaties die we hopen te ontvangen.

Voor de Stichting waren het rustige maanden. Wel was er een oud-visserman welke zich aanbood voor het doen van werkzaamheden in de Derde wereld. Mooi aanbod en het zou mooi vinden als er een aanvraag zou komen..  Netwerk ontvangen van CIV Den Oever.

BURUNDI 
Door ons werd een symposion in Lelystad bezocht. Was erg interessant en men hoopt dat we in de zomermaanden een bezoek aan het vissersproject willen gaan maken.. De verzonden goederen (netten + twee vrieskisten) zijn inmiddels aangekomen.

SURINAME
Aanvraag gekregen van vissers uit Apoera en een visser uit het Marouwijnegebied. Hopelijk kunnen we er binnenkort aan voldoen. Een aantal buitenboordmotoren )9) en netwerk verzonden met de viskotter TANDOR. Deze is momenteel onderweg vanaf Urk naar Suriname. Schipper is Tjeerd de Boer van de Stichting VvV.  Hopen omstreeks 20 dec. veilig aan te komen in Suriname.

SRI LANKA
Contact gehad met Jan Kuiper uit KALPITIJA.  Er is nog geen beslissing genomen omtrent de scheepswerf. Het wachten is nog steeds op de grote knik van de president.  Kuiper beheert daar ook een handweverij welke door hem is opgezet. Doel om arme vrouwen  werk te verschaffen..  Had een leuke opdracht van oa JUMBO. Ze maken oa theedoeken. Ze zitten te springen om opdrachten. Mochten er mensen zijn die hierover info willen hebben kunnen contact opnemen met ons.

FILLIPIJNEN
Hier kunnen we in dit stadium nog niet veel over zeggen. We hopen ook daar mensen te helpen en wachten op informatie omtrent de visserij aldaar en wat we dan kunnen doen. Maar we rekenen hierbij op U steun.

 

 

Wij zijn benaderd door PhilAidFund. Dit is een organisatie die reeds jaren actief is op het armste deel van de Fillipijnen. Zij zijn oa bezig met medische missie,s. Ze vragen hulp voor de vissers op een eilandje bij GUIUAN dat maakt deel uit van EASTERN SAMAR. Dit is het gebied dat 100% getroffen is. Op het eilandje was al niet veel (geen stroom- en water voorziening) maar nu is er nagenoeg niets meer. Maar om te overleven zijn de vissers met de resterende middelen weer gaan vissen. Het probleem is er zeer groot. De kindersterfte is gigantisch. Er is nagenoeg geen medische hulp. Ze hebben alleen grondwater als drinkwater en dit heeft een vrij groot zoutgehalte met alle gevolgen van dien. Men vraagt ons om enig verlichting te brengen door de vissers te helpen. Er zijn daar diverse eilandjes met dit soort problemen maar onze mogelijkheden zijn daarvoor te klein. Er gaat iemand van voornoemde organisatie naar het gebied en deze zal 13 december as verslag uitbrengen. We willen graag weten wat voor netwerk, vismethodes en dergelijke gebruikt worden. Wat zijn de verdere mogelijkheden. We gaan er vanuit dat ook diverse bootjes zijn vernietigd en dat er veel netwerk verloren is gegaan. Na 13 december hopen we u meer te kunnen vertellen. We rekenen op U steun.

Inkomsten

Als u ons financieel wilt steunen wilt u dan gebruik maken van het volgende banknummer 91.39.14.339. Een gulle gever stortte over de laatste 5 jaar €3500 op rekening van een bekend Mannen Ensemble te Elburg. Bekend van TV – EO .Wel met vermelding dat het bestemd was voor Vissers voor Vissers. Hij ging er vanuit dat dit het banknummer was van Vissers voor Vissers. Uiteindelijk stortte men –op aandringen - € 750 terug op onze rekening. De rest van het geld weigert men terug te storten. De AMRO bank deelde mede hieraan verder niets te kunnen doen. Wij konden dit geld zeer goed gebruiken. Geld bestemd om de arme medemens in de Derde Wereld te steunen en niet e.o.a. niet armlastige medemens in Elburg. (Je moet maar durven)

BURUNDI

Een grote partij nieuw netwerk (afkomstig CVI Den Oever) verzonden naar Burundi. Dit samen met twee grote diepvrieskisten (1 nieuwe en een gebruikte). Het materiaal is verzonden naar de hoofdstad Bujumbura. De goederen zijn bestemd voor een visserijproject aan het Tanganyikameer. Dat is een groot meer met een lengte van 673 km en breed ongeveer 50 km. Het meer is zeer visrijk met grote dieptes. De groep vissers bestaat uit ongeveer 20 personen. Burundi is een arm land. Ongeveer 70 % leeft onder de armoedegrens. Het project wordt oa begeleid door de Stichting IZERE uit Almere.

SURINAME

Een visser uit Commewijne heeft gevraagd om steun voor de aanschaf van een buitenboordmotor. Hem toegezegd dat we binnenkort een partij buitenboordmotoren (afkomstig KLPD Harlingen) richting Suriname zullen sturen. Hij zal dan in aanmerking komen voor een motor.

Bericht ontvangen van Richard Boldewijn uit Batavia. Deze werkt voor de PAS onder de inheemsen. Hij heeft ook een groot aantal netwerk ontvangen afkomstig van de CVI Den Oever. Hij deelde mede dat de vissers in het Coppename / Wayambo gebied erg blij zijn met de netten. Ze vissen veel beter dan hun oude netten. Ja ze zijn nu vaak eerder thuis met meer vis. Alleen ze waren gewend met diepere netten te vissen. Ze vissen zelf met een diepte van 2.50 mtr. Door de geringere diepte van de nieuwe netten gaan deze eerder rollen. Hun was reeds een oplossing aangeboden.

Richard kwam verder met de vraag of ze een gebruikte Polyesterboot - lengte 5.50 mtr – breedte 1.50 mtr. konden krijgen. Moet geschikt zijn voor een 50pk bbmotor. Mocht er iemand zijn die dit leest en deze ter beschikking wil stellen dan horen we het graag. Als hij hier moet worden aangekocht dan wordt het te duur i.v.m. het transport . PAS staat voor: Pater Ahlbrink Stichting Suriname.

Grt.,
Johannes

Op 5 maart 2013 vertrokken naar Suriname. We hadden vooraf ongeveer 1500 kg netwerk opgestuurd. Gebrs. Van der Veen van HOLSU had de netten ingeklaard. Een groot gedeelte van deze netten waren nieuw en waren geschonken door de Visserij Coop. Van den OEVER. Dit waren zgn tongennetten. Het was de bedoeling dat er aandacht zou zijn voor een nieuw visserijproject in Klaaskreek en het bezoeken van reeds lopende projecten.

Vraaggesprek gehad voor de radio – NTR - over ons werk in Suriname.. Zal binnenkort tijd worden uitgezonden. Datum niet bekend.

Op 16 mei een bingo gehouden op de Urker Camping. E.e.a. was opgezet door AB-Seafood. Deze had nl een weekend georganiseerd voor de Camper Club Nederland. (CCN) Er waren een 30 tal campers. De bingoavond bracht het mooie bedrag op van €700. Onze dank gaat hierbij uit naar de gulle middenstand van Urk die voor prachtige prijzen zorgde. Het totaal bedrag van het weekend werd ongeveer € 1250- visverkoop - etc. Ja onze dank is groot aan een ieder die belangeloos zorgden voor een goed resultaat.

Een grote gift ontvangen van een Urker mevrouw. Ook hiervoor onze dank.

Het Pinksterweekend zond TV Flevoland in het kader van Route 2015 de film uit van ons bezoek aan Wanapang in november jl. Veel positieve reacties.

SURINAME: Arnold Arupa stuurde een mail met de vraag of we zijn kerkje bij het kindertehuis Koesikwarano konden helpen aan een Keyboard.

NETWERK.: Van een binnenvisser uit Genemuiden een grote hoeveelheid netwerk ontvangen. Het merendeel bestaat uit grote fuiken. Het is mooi netwerk maar het vervoer per container zal kostbaar zijn.

 

Van C.V.I. Den Oever een zeer grote partij nieuw netwerk ontvangen. Dit is voor onze projecten ideaal netwerk en zal heel veel kleine vissers in de Derde Wereld blij maken. Ja onze grote dank hiervoor.

 

Ook van Justitie (Den Helder) werd een partij in beslag genomen netwerk ontvangen. Bestond uit fuiken en staand netwerk.

 

ROUTE 2015 – een inspirerende reis ronde de wereld : De premiere van de film is geweest en werd gepresenteerd in een volle zaal in Agora in Lelystad. De film bestaat uit een 8-tal projecten. Ook ons bezoek aan Wannapan – Suriname kwam erg goed naar voren. Na afloop aangesproken door diverse personen. Ja Marijn Poels heeft er een erg mooie film van gemaakt. De film zal de komende tijd worden uitgezonden voor oa TV Flevoland. (tijdstip niet bekend).

ROUTE 2015 : Op 4 maart as zal de premiere plaatsvinden van de film in Agora – Lelystad, welke is opgenomen van onze reis naar Wannapan – Suriname in november 2011. Het is een totaal film van een 8-tal projecten. De trailer (voorfilm) is te bekijken op film@marijnpoels.com. Het door Marijn bijgehouden dagboek is eveneens te vinden op voornoemde site.

 

SURINAME: Een aanvraag gekregen vanuit het dorpje Klaaskreek. Ligt aan de Surinamerivier niet ver van het stuwmeer . Netten zijn bedoeld voor een schoolproject. Zal nader worden bekeken.

 

BURUNDI: Er is overleg omtrent het visserijproject aan het Tanganyikameer. Dit is de grensrivier met Congo. Er is nog niets concreets te melden.

 

CONGO : Daar zijn grote problemen. Onze plaatselijke projectleider is gearresteerd geweest. Hij heeft nl een Nederlands paspoort en buitenlanders waren tijdens de presidentsverkiezingen niet meer welkom en moesten het land uit.

Gambia

Werden benaderd door een plaatselijke Stichting welke actief is op het gebied van de visserij in Gambia. Een grote hoeveelheid netwerk ter beschikking gesteld.

Lees meer...

Burundi

In Burundi is men druk bezig met het opzetten van een eigen gebouwtje voor de Vissers. Stenen worden gebakken door een machine vanuit NL. Door ons werd een fileertafel ter beschikking gesteld + een financieel bijdrage van € 5000.  Ook werd een aggregaat geschonken vanuit Monster. Ook vroeg men om een aggregaat voor de bakkerij In Bujumbura. Deze bakkerij is eigendom van de st Izere. Is geschonken door de bakkerij wereld in NL. De bakkerij loopt erg goed. Men denkt zelf aan uitbreiding.  Nu is de motor van het aggregaat stuk. De plaatselijke monteurs zijn niet in staat om de zaak te repareren.  Daar de stroom voorziening daar niet optimaal is wil men toch weer graag een eigen stroom voorziening als de stroom weer een uurtje uitvalt.  Wij willen ons houden bij de visserij.  Maar misschien zijn er lezers die de bakkers kunnen helpen aan een goed aggregaat. Ook vraagt men weer buitenboordmotoren en financieel ondersteuning voor het opzetten van  hun gebouw waarin men de vis kan verwerken en koelen.

Lees meer...

Congo

Het visserijproject in Congo – Kinsjasa draait niet meer. Er was vis genoeg maar verder waren er alleen problemen. Er was veel geweld – veel corruptie - veel diefstal en voor onze geleverde koelcontainer was er vaak geen stroom. Tegenwerking van alle kanten. Heel erg jammer voor de enthousiaste vissers en afnemers.

Frans Guyana

 Een voor ons bekende visser zocht contact. Hij wilde een andere boot kopen maar had daarvoor momenteel niet genoeg financiële middelen. Hem daar mee kunnen helpen.

Lees meer...

Haïti

We hebben een grote kist met netwerk klaarstaan. Oa een grote strandzegen. Verder hebben we € 12.000 gereserveerd voor de noodhulp. We zitten te wachten op groen licht vanuit Haiti.

Lees meer...

Fillipijnen

Een bijdrage gestort voor het verder afbouwen van de nieuwe boot. Ook een paar duizend brillen gestuurd voor de bewoners van enkele eilanden.

Lees meer...

Equador

Er is bericht ontvangen vanuit Equador. Het netwerk was ontvangen en ze waren er zeer blij mee. Vooral de simmen ( boven- en onderlijnen} waren erg belangrijk. Nu gebruiken ze meestal touw met aan de bovenkant petflessen en aan de onderkant steentjes. De door ons gestuurde lijnen zijn daar haast niet verkrijgbaar en zeer duur. Vanuit Urk wordt het project voortgezet.

Lees meer...

Suriname

Vanuit Suriname benaderd om netwerk en verdere ondersteuning. Het is daar momenteel economisch nog zeer slecht. Gelukkig hebben we nog twee tubs met netwerk bij HOLSU Domburg staan. Van daaruit kunnen er weer vissers worden geholpen.

Lees meer...

Benin

Vanuit Benin kwam de vraag of we eventueel twee kleine viskotters kunnen leveren. (worden betaald) Wel wil men graag dat er een Nederlandse bemanning op komt. De aanschaf van de kleine kotters zal eventueel wel lukken maar een volledige NL bemanning zien we zo direct niet zitten

Mozambique

Werden benaderd door een zendingsechtpaar. Deze hadden en bezoek gebracht aan oa een kuststreek in Mozambique. Ze waren erg onder de indruk van de armoe en problemen met de weeskinderen etc. Ze hadden contacten met derden en willen nu proberen daar een dorp op te richten. Ze willen verder de mensen helpen door een visserijproject op te starten. Ze dachten daarbij om oude Urker viskotters op te kopen. Hun medegedeeld dat het idee wel leuk is maar niet doordacht. Het is voor deze mensen veels te moeilijk om een kotter in de vaart te houden. Ze nemen veel olie, technisch is het veels te ingewikkeld. ETc. Voorlopig ziet men af van dit visserijproject. Hun wel toegezegd dat we eventueel met een kleinschalige visserij wel willen helpen.